Huurvoorwaarden

Reserveren

U kan reserveren via het formulier op onze website (email) of via schrijven naar ons contactadres. Vergeet niet uw identiteitsgegevens, adres, boekingsperiode te vermelden alsook het totaalbedrag en het bedrag van het te storten voorschot. Zodra de reservatie is uitgevoerd heeft is deze bindend en verklaart u zich akkoord met onze algemene voorwaarden.

Wij als eigenaar-verhuurder zullen u als bevestiging een schrijven in tweevoud sturen waarvan u 1ex. ondertekend dient terug te sturen samen met een ondertekend exemplaar van onze algemene voorwaarden.

Betaling

De reservatie wordt pas omgezet naar een definitieve boeking zodra de aanbetaling van 60% van de totale huursom op de bankrekening van de eigenaar/huurder* is overgeschreven.

Bankrekening : FORTIS: BE04 0012 0664 4331

Het saldo van de huursom (60%) + de waarborg dient overgeschreven te worden uiterlijk 6 weken voor de start van uw verblijf.

Voor “late” boekingen/reservaties (binnen de 6 weken van de start van het verblijf) moet het totale bedrag (100% huursom + waarborg) volledig betaald te worden binnen de 8 dagen na reservering en in ieder geval voor de aanvang van de huurperiode.

Waarborg

De waarborg dient in eerste instantie ter dekking van eventuele kosten tengevolge van directe of indirecte schade veroorzaakt aan het appartement of zijn inboedel.

Ingeval de waarborg ontoereikend mocht blijken voor de geleden schade of overmatig verbruik, kan de verhuurder alsnog bijkomende vergoeding eisen van de huurder.

Terugstorting van de waarborg houdt niet automatisch een erkenning in van de verhuurder dat geen schade aan het goed is berokkend. De waarborg kan op geen enkel ogenblik beschouwd worden als deel van de betaling van huur of voorschot daarop. De eventuele poetsdienst zal in mindering gebracht worden van de huurwaarborg.

Annulering door de huurder

Zoals hoger vermeld is de reservering bindend en gaat de huurder daarmee automatisch akkoord met de algemene huurvoorwaarden.

Bij annulering binnen de 10 dagen na de reservatie is de huurder een administratieve vergoeding verschuldigd van 80 euro. De niet-betaling van het voorschot binnen de tien dagen na de reservatie wordt gelijkgesteld aan een annulering door de huurder.

Bij annulering later dan 10 dagen na reservering, maar 6 weken vóór de aanvang van de huurperiode, blijft het voorschot verworven voor de verhuurder en staat het deze vrij het pand voor de bewuste periode opnieuw te verhuren. De niet-betaling van het saldo van 60% en de waarborg ten laatste 6 weken voor de aanvang van de huurperiode wordt als een annulering van de huurder beschouwd.

Betrekken van het pand

De huurperiode strekt van zaterdag tot zaterdag. Het pand kan worden betrokken vanaf 14.00 uur en worden verlaten vóór 12.00 uur. Bij aankomst worden de sleutels opgehaald en bij vertrek terug gedeponeerd op een door de verhuurder aangegeven plaats.

Indien de sleutels per vergissing door de huurder werden meegenomen, dan dient onmiddellijk de verhuurder hiervan verwittigd te worden. De sleutels worden dan zo snel mogelijk per express en aangetekend terugbezorgd.

Het appartement is rookvrij. Rokers worden verzocht buiten te roken op het terras.

Aanvaarding van het pand

Klachten dienen binnen de 24 uur aan de verhuurder te worden gemeld. Latere klachten kunnen niet meer worden aangenomen. Indien gegrond en mogelijk, zal de verhuurder er binnen de kortst mogelijke tijd aan verhelpen.

Gebruik van de inboedel, verlies of breuk

De inboedel mag na het verblijf geen andere sporen van slijtage vertonen dan deze aanvaardbaar bij gewoon gebruik waarvoor de goederen dienstig worden geacht. Verlies of breuk die het verder gebruik van de woning in het gedrang brengen moet onmiddellijk worden gemeld zodat door de verhuurder tijdig in vervanging of herstelling kan worden voorzien.

Afvoersysteem

De huurder mag in geen geval zaken gooien in lavabo’s, baden, douches, toiletten of gootsteen die het afvoersysteem kunnen verstoppen of buiten het dagelijks bedoelde gebruik van deze installaties vallen. De correcte schoonmaakproducten zijn normaal aanwezig.

Onderverhuring, overbezetting en bezoek

Het is de huurder niet toegestaan het pand deels of volledig onder te verhuren zonder toestemming van de verhuurder. Bezoekers en toegestane onderhuurders dienen van de algemene voorwaarden te worden ingelicht en de huurder draagt alle verantwoordelijkheid voor hen. In geen geval kan de bezoekers of onderhuurders logement worden geboden die de normale capaciteit van de woning overstijgt.

Huisdieren

Het is verboden huisdieren mee te brengen.

Verlenen van toegang

De huurder is gehouden toegang te verlenen aan personen zoals klusjesman of schoonmaakpersoneel of anderen die instaan voor het onderhoud en de verzekering van het goede functioneren van het appartement.

Burenrust

Het blijft heel belangrijk de rust en stilte maximaal te verzekeren. We vragen ook te willen letten op al te groot lawaai van het jonge volkje.

Opgelet

Indien het appartement niet grondig gepoetst achtergelaten wordt zal er een poetsdienst aangerekend worden van 50 euro.

Bij verlies van sleutels zal een kost van 160 euro aangerekend worden, aangezien het veiligheidssleutels zijn.